Architektura

Most pro archeologický park v Mikulčicích

 

Návrh mostu je vázán především na fakt, že v řešeném území dochází k záplavám a krajina zde má velmi silný charakter, ať už po stránce historie, tak samotné přírody. Most je tedy prostý krajinných akcentů. Slouží svému účelu, ale nesnaží se na sebe poutat nepatřičnou pozornost. Ochrana mostu před povodní je řešena přemístěním mostu z hlavního proudu řeky, který je vymezen jak samotným korytem řeky, tak ochrannými valy. Most se skládá ze dvou částí (pro každý břeh jedna), které se pohybují po dráze. Posun až za hranice říčního valu zajistí, aby při povodních nebyl most stržen proudem vody. Samotné zaplavení mostu kotveného k terénu v jeho plné délce pak nečiní problém. Obě části mostu jsou stejné a spoj je proveden systémem pero a drážka. Most pojíždí po své trase, kde je do I profilu kotven v nejnižším místě mostu. Aby se most nevychýlil, je stabilizován částečným zapuštěním do země a nástupními plošinami. Most překonává řeku bez použití podpor, a tak musí být schopen odolávat různým zatížením, podle toho, jestli je spojen a nebo rozpojen. Při rozpojení se chovají mostní části jako veliké konzoly. Aby most odolal těmto rozličným silám, je navržen jako dvě plnostěnné desky, které vzájemným spojením vytvářejí profil tvaru V. Pro zvýšení prostorové tuhosti jsou plochy vybouleny. Pochozí plocha je tvořena tahokovem, který dovoluje odvod vody a nečistot z mostu. Most je navržen ze slitiny hliníku s označením 7175, který se běžně používá v leteckém průmyslu. V hliníkové kapotě se odráží okolní krajina a most splývá se svým okolím.
 

 

Další projekty

Copyright © DOMKÁŘ všechna práva vyhrazena

Telefon: +420 608 359 574
Email: milan@domkar.cz

 

Provozovna: Pujmanové 2608, 580 01 - Havlíčkův Brod

Webtvorba CodeKey.CZ